Zachęcamy do udziału w naszym projekcie poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego. Warunkiem udziału w Art Gdynia  jest akceptacja oraz zapoznanie się z regulaminem

Artysta/Artystka w formularzu zgłoszeniowym podaje: swoje dane osobowe, krótki biogram, w którym wskazuje relacje z Gdynią, opis zgłaszanych prac według wytycznych wskazanych w formularzu, swój portret, reprodukcje/dokumentacje prac, przy czym biogram i portret będą służyły jako wizytówka Artysty /Artystki w katalogu wystawy i w ramach innych działań promocyjnych i informacyjnych, a ich treść i forma nie ma wpływu na ocenę zgłoszenia.